Cung ứng thuyền viên

Ngày 07-06-2022 Lượt xem 368

Hiện nay Công ty Nhật Việt đã và đang cung ứng thuyền viên có trình độ chuyên nghiệp, được đào tạo từ các trường thuộc chuyên ngành hàng hải trong nước như Đại Học Hàng Hải việt Nam, Cao Đẳng Hàng Hải Việt Nam và các trường nghê Cao Đẳng Bách Nghệ...Những thuyền viên nói trên được tuyển dụng và đào tạo thêm bởi các Thuyền Trưởng, Máy Trưởng những người đã từng công tác trên các con tàu siêu trường siêu trọng của các công ty nước ngoài như VINIC ,VIMAC, LIÊN MINH và tập đoàn VGROUP trước khi cung cấp cho đội tàu của Chủ tàu nước ngoài.

Với phương trâm TẠO DỰNG NIỀM TIN -CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, Công ty chúng tôi luôn tăng cường nỗ lực đầu tư trang thiết bị cũng như hệ thống đào tạo nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng và số lượng thuyền viên xuất khẩu. Đồng thời đảm bảo quyền lợi cho thuyển viên trong quá trình làm việc Công ước lao động hàng hải MLC. 

Cập nhật

wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat